Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venei, geboren in 1873 te Saint-Sauveur), de verfijnde romancière en novelliste, voelt zich aangetrokken tot alles wat apart en modest in 't leven staat, mooi door schoonheid of mooi door armoede en miserabelheid. Het tintelend gelukkig natuurplekje, gras onder zon, het boeit haar even zeer als het muur-omgeven stuk menschelijke stads- en kamerschamelheid. Colette neemt dieren en natuur in zich op en laat hen dan, wanneer ze zich aan hen geassimileerd heeft, spreken, zooals ze spreken zouden, indien ze zich zelf zoo goed doorvoelen en begrijpen konden als Colette dit kan. Vooral dieren en armoedige artisten zijn Colette's vrienden en natuurlijk de dierlijke artisten van circus en music-hall. Colette schreef o.a. „Les sept dialogues des bêtes", ,, La retraite sentimentale", La vagabonde", ,,La paix chez les bêtes".

Siegfried Emanuel van Praag (geb. in Amsterdam, 1899) is romanschrijver en critisch essayist1). Tot het dierenleven voelde hij zich reeds als kind aangetrokken. Dieren in vrijheid, in den dierentuin, in 't circus en in huis, zoowel natuurlijke soorten als gekweekte rassen, alle vorm van dierlijk leven en dierlijke splitsing heeft zijn belangstelling. Dat hij van klein kind af een bijna dagelijksch bezoeker van den Amsterdamschen dierentuin was, heeft natuurlijk deze aangeboren belangstelling voor dieren in hem ontwikkeld.

Het spreekt van zelf dat de dierenliteratuur de grootste verscheidenheid bieden kan wanneer men het dierenleven met dat der menschen in verbinding brengt. Dan kunnen we den invloed waarnemen, die de mensch op dieren uitoefent en die, welke het

11) Een lijst zijner werken vindt men aan het eind van dit boek.

Sluiten