Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gesprekken en verhandelingen, die heele tijden daarvóór en daarna er over gehouden waren.

Heintje wist ze uit het hoofd op te zeggen met dezelfde woorden en in dezelfde volgorde als ze daar stonden.

— De vermelding van het gouden bruiloftsfeest van

onzen dorpsgenoot Tersteeg en zijn echtgenoote en

's avonds de verlichting met lampions en de fanfare van de muziek. Hij had zelf meegespeeld en nu zag hij weer hoe ze daar, met de muziekinstrumenten onder den arm, dicht opeengepakt in 't kleine kamertje stonden en de glazen aanklonken met het bruidspaar, dat van aandoening stond te huilen, en hij voelde het als een eer, dat het nu in de krant stond, leesbaar voor iedereen, dat ze zoo goed hadden gespeeld.

Dan van „'t keujesboereke", die met de kar en al in de sloot was gereden .... door de duisternis misleid!....

Jawel; kun-de begrijpe! gepruufd had ie, mar da'

wille ze nou nie' zo duidelijk in de krant zette!

Dan volgden er nog wat kleine berichtjes — hoeveel geld er voor de Rijkspostspaarbank was ingelegd, en dat 't water uit de schoolpomp ter onderzoeking zou worden opgestuurd; welke dominé er zou optreden, en eindelijk de prijzen, die voor de aardappels waren gemaakt.

Heintje had de knieën op de kruk getrokken en lag, op de ellebogen geleund, over de werktafel gebogen en spelde de zinnen uit, over al die dingen, die hij al zoolang wist, maar die hem steeds weer zoo anders en van veel grooter beteekenis voorkwamen, nu ze daar gedrukt stonden.

Sluiten