Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERRE STEMMEN.

Als uit het verre woud

Een stem u riep:

„Verlaat de drukke stad, Kom in mijn diep," — Zoudt gij die stem verstaan, En zoudt gij gaan ?

Als uit de boomen klonk

Der voog'len lied :

„Hier is uw woon, uw huis Uw stille vredekluis,

Uw vrij gebied;"

Zoudt gij dan hooren,

Naar hun bekoren?

Wanneer der nymphen stem Met fluisterzacht geluid, U riep te komen En te verdroomen Uw korten levenstijd

In groene heerlijkheid, — Zeg, zoudt ge luist'ren Naar 't lokkend fluist'ren ?

Sluiten