Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Maart.

De Morgen is gekomen

Zoo blij door mij verwacht, Ja, 'k moest er wel van droomen Den heelen langen nacht: Geen feestvreugd is zoo rijk en zoet Dan onderliefde ons smaken doet.

2 Maart.

Geen vogel in het vrije veld, Al heeft hij nog zoo'n schik:

Begroet den nieuwen morgenstond, Met blij der zin dan ik.

3 Maart.

Doet open 't harte! Alles groent

En ademt frissche geuren! De Hoop daalt met de Lente neêr, En sterkt en steunt en troost ons- weêr

Hoe droevig wij ook treuren.

Sluiten