Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 Maart.

Droom u geen morgen van bestendig geluk. Maar wees tevreden met het Heden; Wie het Goede zoekt en het Reine liefheeft Staat nooit alleen in den strijd, Want onzichtbare geesten Waken over de reinen van harte.

14 Maart.

De jeugd is schoon, die wars van zorgen, Des levens blijheid gadeslaat;

Die 't Heden smaakt en rijk aan Hope Den dag van Morgen zorgen laat

15 Maart.

Drie kleuren wensch ik U bedeeld

Het lieve leven door; En wel: dat Wit en Blauw en Groen

U volgen op uw spoor: Het Wit beteekent Onschuld, vriend,

En 't zachte Blauw en Groen — Zijn 't beeld van ware trouw en hoop

In willen en in doen.

Sluiten