Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Maart.

't Is of hemelbloemen Bloeien in uw Gaard,

's Levens Zonnestraaltje Hooger weelde baart.

26 Maart.

Rust — is een Hemelbode kind, Wier lichtgloed u omzweeft —

Zij brengt uw hart den Sabbathdag, Die God Zijn kindren geeft.

27 Maart.

Kind zijn, — leert uw roeping kennen — Want de strijd van stof en geest,

Vraagt gebed en reuzenkrachten, Daden, waar men vrucht van leest.

Sluiten