Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Maart.

Schoone bloemen, frisch van kleur, Nat bedauwd en rijk aan geur,

Mocht ik saam vergaren — Al de bloemen die ik vond, Plukte ik in den morgenstond,

Nu gij moogt verjaren: Neem dus wat de liefde U biedt, En versmaadt haar heilbeê niet.

29 Maart.

Kind zijn, 't is hier blijde wezen, Rein en dankbaar zijn:

't Is van doornen — vruchten lezen In Gods zonneschijn.

30 Maart.

Nu is het feest in d' Oudergaarde, Waar kinderzin den schepter voert.

En eenvoud met haar deel tevreden En aard en hemel samensnoert.

Sluiten