Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 April.

Ruwe winden, gure buien,

Brengen groei en wasdom aan,

Even als de smart en 't lijden Op des menschen levensbaan.

4 April.

Het kinderlijk vertrouwen Der reinen hier bereid,

Moog' steeds uw Gaarde tooien Met hemelzaligheid.

5 April.

O moog als 't Zonnelicht, Dat we op uw pad zien dalen:

De Zon van 't waar Geluk Gestaag uw pad bestralen.

Sluiten