Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 April.

't Maagdlijk hart dat blij zich opent

Voor des levens poëzie, Hoort in Storm en Lentezuchten,

's Scheppings schoonste melodie.

10 April.

Gij, Schoone, die op Schoonheid roemt, En deugden, rijk en veel:

Wel werd bij 's Levens Uchtendstond Een hemelschat uw deel.

11 April.

Duizend gouden sterren pralen Aan den heldren hemelboog;

Toch — min ik de heldre stralen Van uw vriendlijk jongensoog —

't Straalt van kloeken zin en moed

Dat ons veel verwachten doet.

Sluiten