Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 April.

Laat steeds een hooger Gids u leiden, Bij 't wisslend lot dat ook u wacht,

Dan bloeit in 't hart uw Levens Lente Tot in den lat^n winternacht,

i

19 April.

't Is of de liefde zetelt Aan d' ouderlijken haard

Wanneer een kind des huizes, Zoo teer bemind, verjaart.

,20 April.

Waar kinderstemmen juichen En kindervreugde woont,

Daar wordt der oudren zorgen Met hooger heil bekroond.

Sluiten