Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Mei.

Neen, de Gave is niet gering, Die gij jong reeds hier ontving: Rijkdom is een groote zegen Zoo gij weldoend allerwegen, Der bedrukten levensdruk Wilt herscheppen in Geluk.

19 Mei.

Ach! dat een vriendlijke Engel rjw Zich uwer ontfermde, Ja — u leerde beseffen

Dat ons leven zoo kort — Hier slechts een oefenschool is.

20 Mei.

Ik ken een goede medicijn Voor diepbedroefde kranken:

Een zacht, welmeenend, hartelijk woord, Brengt dikwerf eer genezing voort Dan alle doktersdranken.

Sluiten