Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24-Mei.

Neen, de rijkdom van het goede Praalt niet in betoovrend Schoon:

De Onschulds-Engel is haar hoeder, Liefde en Vreugd haar ├łerekroon.

't Is de ware levensvrijheid

Die u 't zoet des levens schenkt:

't Is de reinste levensblijheid, Die uw hart ten zegen drenkt:

Blijve zulk een hemelschat

Wie in zijn woord en in zijn daad,

Bij spelen en verpoozen, Maar zorgt dat hij den evenmaat, Zoo min van 't een als 't ander schaadt,

Heeft goed gewicht gekozen.

25 Mei.

Steeds uw deel op 't levenspad.

26 Mei.

Sluiten