Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Juli.

't Is of de Schepping bidt Zoo stil en plechtig is 't daar buiten Zou ik ook niet bidden leeren Opdat het rustig worde in mijn hart?

3 Juli.

Hij wie der oudren raad

niet vroeg reeds leert te eeren: Zal straks in later tijd

door schade en schande leeren.

4 Juli.

Waar Gij ooit uw schreden richt

Wil die plaatsen steeds ontvluchten:

Waar de zonde U lokt en vleit En gevaren zijn te duchten.

Sluiten