Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Juli.

Overwin uwen trots

en leer van de bloemen nederig te zijn; Een kind dat het ware geluk zoekt, Bemint alles wat waar, goed en rein is.

9 Juli.

Vangt gij met God uw dagtaak aan, En wenscht gij aan Zijn hand te gaan

Door heel uw volgend leven: Dan zegent Hij Uw levensgaard, Met hooger schoon dan ooit deez' Aard

Aan 't reine hart kan geven.

10 Juli.

De kus die U Uw Vader schenkt, Dat is een beê en zegengroet,

Die van zijn liefde 't teeken is En gij als kind dus eeren moet.

Sluiten