Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 December.

Eertijds stoeiden wij zoo blij Door de bloemendreven —

Ach! waar is die blijde tijd Met zijn vreugd gebleven !

6 December.

Weer schiet de zon haar stralen, Door 't ijlend wolkfloers heen,

Zij doet Gedachte dwalen

In 't rijk der Idealen

Van 's levens zoet Verleên.

7 December.

't Smetloos sneeuwkleed roept U toe: ,,'k Daalde uit den hoogen

Waar het Eeuwig Reine woont, 't Scheppend Alvermogen."

Sluiten