Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval ruimer als de monumentale fontein met het omringende bloemperk zal zijn verplaatst naar de St. Vitusstraat. Die fontein dateert van 1898 en is een herinnering aan de kroning van H. M. de Koningin.

Wij staan hier aan den voet van de hooge St. Vituskerk, die in 1883, volgens het ontwerp van Dr. Cuypers werd gebouwd; de toren is in 1898 voltooid. Pastoor dezer Parochie is de Z. E. heer E. Beumer.

Veel van het oude is op den Brink niet overgebleven, op den hoek van de Mariastraat staat nog een klein met riet gedekt huisje, dat met piëteit eenige jaren geleden gerestaureerd is. Overigens kan men slechts betreuren, dat Bussum niet een vijftig jaren eerder, of twintig jaar later groot geworden is, dan zou de Brink waarschijnlijk een vrijwat schilderachtiger aspect in het eene geval, of de poging tot oplossing van het vraagstuk tot het maken van een modern plein in het andere geval, vertoond hebben.

Het grootste sieraad van den Brink is de oude, breed vertakte Acacia op den hoek van de Brinklaan en de Kerkstraat, die helaas teekenen van ouderdomszwakte begint te vertoonen. De grillig gekromde vertakking, de diep gegroefde stam, die zoovele geslachten aan zijn voeten heeft zien verkeeren, torsen elk jaar opnieuw het frissche groen en de bloesempracht, die den Brink in haar zwoele, zoete geuren zetten.

We zijn hier ook in de buurt van de R. K. scholen. Achter de Kerk staat een complex jongensscholen, in de Mariastraat, tegenover de Kerk, hebben de meisjesscholen een plaats gevonden. In de St. Vi.usstraat, terzijde van het kerkgebouw, staat tevens het R. K. Verenigingsgebouw St. Vitus, waarin een zeer ruime zaal met tooneel-gelegenheid biedt tot uit- en opvoeringen op allerlei gebied.

De Brinklaan verliest spoedig het karakter van winkelstraat en is verder met, meest oudere villa's en buitens omzoomd. Nemen we een kijkje in de Kerkstraat. Deze is wat de bestrating betreft nog niet lang geleden gemoderniseerd en voorzien van tegeltrottoirs.

We zien hier aan het eind vari het breede gedeelte der Kerkstraat het torentje verrijzen van de vroegere Ned. Herv. Kerk, thans gebouw „Irene". Het vroegere schip der kerk is door muren gedeeld in verschillende vergaderlokalen, terwijl er ook verkoopingen worden gehouden en vliegende winkels er hun tenten tijdelijk opslaan.

Op deze plaats stond oorspronkelijk een kapel, die een paar eeuwen ongebruikt heeft gestaan tot 1870, toen ze werd opgeknapt en in gebruik genomen voor de Hervormde Eeredienst. Ondanks de latere verbouwing en vergrooting, was de kerk spoedig weer te klein, zoodat in 1914 het nieuwe kerkgebouw, dat iets verderop aan het begin van den Huizerweg verrijst, in gebruik genomen werd.

Bij het gebouw „Irene" snijdt de Kapelstraat, die haar naam aan de vroegere kapel ontleent, de Kerkstraat. Naar links leidt deze winkelstraat naar de Havenstraat, naar rechts loopt ze uit op den Laarderweg. Achter „Irene" staat de oudste Openbare school van Bussum, de Koning Willemschool, waarin thans de Centrale school van zevende klassen gevestigd is.

Verder wandelend passeeren we rechts de vroegere Pastorie der

Sluiten