Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLIJST DER ADVERTEERDERS

Blz.

Albers, R., El. Zuivel-Inrichting „Hygiena", Meentweg 35, Bussum .... 18 Alg. Publiciteit- en Recl.-Bur. „De Pionier", Egelantiersgr. 11, A'dam 61 Amerongen, B. J. v., Lok. v. Publ. Verkoopingen „Vlietlaan", Bussum .. 15 Apotheek v.h. ,,'t Rooie Kruis", Havenstraat 7, Bussum 29

Berg, J. Jz. v. d., Agent v. Vollenhoven's Bieren, Spiegelstr. 9, Bussum .. 60

Boaz-Bank, Hoofdkant. Brinklaan 34, Bussum 10

Boer, P. de, Stoomververij en Chem. Wasscherij, Meentweg 20, Bussum .. 57 Boere, Wed. Joh., Dames- en Heerenkleeding, Nassaustraat 22, Bussum 51 Boerhout, J., Kruideniers- en Grutterswaren, ze Achterm.laan 1 a, Bussum 50

Borger, H., Aannemer, Spiegelstraat 12, Bussum 38

Borger, H., Sigarenmagazijn, Spiegelstraat 12, Bussum 3°

Bouwman & Zonen, D., Makelaars Nassaulaan 18, Bussum 6

Bredero, Fa., Koloniale en grutterswaren, Brinklaan 52a, Bussum 41

Bremken & Co., Bussumsche Veerdienst, Landstraat 83, Bussum 46

Brian, Jan, Steenhouwerij, Bussum ......... .............. 25

Brink & Thuys, Fa. v. d., Glas- & Verfhandel, Raadhuisstraat 27, Bussum 34

Bruns, Joh. M., Diamant, Goud en Zilver, Nassaulaan 11, Bussum 14

Brunt, Jac., Boterinrichting „Frisia", Heerenstraat 5a, Bussum 48

Bus, Joh., Stoomwasscherij „De Nijverheid", Landstraat 86, Bussum .. 35 Busschbach, Joh. P. v., Pension Villa „Lindeoord", Lindelaan 8, Bussum 35 Bussumsch Warenhuis, Glas-, Porcelein enz., Havenstraat 29, Bussum.. 53

Bussumsche Boekhandel, N. V., Vlietlaan 40, Bussum 4

Buwalda & Co., N. R., Makelaars, Comeniuslaan 18, Bussum .......... 32

Cool, Tine, Tuin-Architecte, Bussum 52

Dalen, Th. v., Wasch- en Strijkinr., Lamb. Hortensiuslaan 10, Naarden-B. 55 „De Duif", Manufacturen en Beddenmagazijn, Bussum .............. 7

Dorland, H. J., Verhuizingen, Heerenstraat 36, Bussum 33

Dorsser, F. L. A., Boomkweeker, Naarden 55

Driest, D. v., Woningbureau, Gen. de la Reylaan 41, Bussum 4

Ee, W. van, Compl. Woning-Inrichting, Iepenlaan 10, Bussum 29

En'gelblik, W., Coiffeur, Havenstraat 2, Bussum omslag

Enklaar, H., Part. Nachtveiligheidsdienst, Nassaustraat 15, Bussum .... 42

Fotohandel, Heerenstraat 65a, Bussum • • 47

Franke, H., El. Smederij, Rijwielhandel, Brinklaan 23, Bussum n

Sluiten