Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Illlllllllllllllllllllllllllll ^ _ __ - . ^ — , . « • llllltllllllllllllllllllllllll

l IT NE COOL - BUSSUMi I

I | | |

I 1:11 I llllllllllllllllllll TUIN-ARCHITECTE llllllllll I |= | [

1 V t fllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHHIIIIHIHmilllllllllimiHni»lllllll»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINII»HINI»IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli ( t 1 ïïiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimi

POORTER 'S WASSCHERIJ EN FIJN STRIJKINRICHTING

SINGEL 142 - BUSSUM - | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | H

■ I DAMES EN HEEREN !■

§3 | BELEEFD VRAGEN WIJ UWE AANDACHT TE VESTIGEN OP BOVEN- | Hl GENOEMDE INRICHTING. DEZE WASCH- EN STRIJKINRICHTING 1B H | IS VOORZIEN VAN DE NIEUWSTE MACHINES EN APPARATEN OP 1E1 gg: DIT GEBIED, ZOODAT ZIJ IN IEDER OPZICHT BEANTWOOPDT |s HI AAN DE HOOGSTE EISCHEN, DIE MEN HEDEN AAN EEN DERGE- | 1| sS | LIJKE INRICHTING MAG STELLEN. SPECIAAL INGERICHT VOOR | jjj Hl BEHANDELING VAN FIJNE 1 =

■ 1 WASCHGOEDEREN. EEN EN ANDER | jjg

STELT ONS IN STAAT TOT EEN Hl KEURIGE AFWERKING, ZOODAT 1H IEDER, DIE PRIJS STELT OP HELDER WASCH- EN STRIJKGOED, TEVREDEN KAN ZIJN. — WANNEER

ZULT U TOT ONZE CLIENTÈLE BEHOOREN ? ONDER

VOORTDURENDE AANBEVELING — P. POORTER

Sluiten