Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. R. GREVENSTUK,

Fotografieartikelen. (Donkere kamer disponibel).

* APELDOORN. *

A. F. VAN WIERINGEN,

DORPSTRAAT A 542, O APELDOORN.

GROOTE SORTEERING

Geïllustreerde Briefkaarten

waarbij 75 soorten uit de hand gekleurde.

QC Het Nieuws van den Dag van 15 Febr. 1902, zegt:

In den algemeenen Boek-, Muziek- en Kunsthandel van A. F. van Wieringen te Apeldoorn zijn verschenen 50 verschillende briefkaarten van het Loo en Apeldoorn. Het zijn zoogenaamde „Aquarelbriefkaarten", alle uit de hand gekleurd. Blijkens de exemplaren, die wij zagen, zijn deze prentkaarten fraai en met zorg bewerkt.

DORPSTRAAT 151

over het Marktplein.

Boek= en Kunsthandel,

Telephoon 114.

Sluiten