Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTVOORNE.

Hoe komt het dorp, in het westen van het eiland Voorne aan den naam Oostvoorne? Wel, vroeger vormde het tegenwoordig eiland Voorne met het tegenwoordig Flakkee, één eiland; Flakkee en Voorne, heetten samen Voorne. Het dorp nu lag in het Oosten van dit eiland.

Het is één der oudste dorpen van Holland. Men leest dat diederik VI, Graaf van Holland, vier zonen had, waarvan de jongste, Pelgrim geheeten, volgens den uitersten wil zijns vaders, die in 1163 overleed, tot Burggraaf van Zeeland en Heer van Voorne werd aangesteld.

Deze Pelgrim bouwde hier een Hof en een Burg en noemde het Oostvoorne.

Het wapen van het dorp is een burcht, waaruit een gouden leeuw met een gekrulden staart, de voorpoot aan de rechterzijde opgeheven houdende op een rood schild.

„Schoon door een groote watersnood „Dit Oostüoorn veel heeft moeten lijden,

„Kan nu de landman in zijn welüaard zig verblijden

„Daar dagelijks zijn bloei vergroot,

„Met wegen tot hun voordeel te zien baanen „Door visscherij, en handel in de graanen.

Sluiten