Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

palen tot het in batterij brengen en zooveel doenlijk dekken van de bewapening; alsmede het verzekeren van de stormvrijheid. Hetzelfde gold voor de ondei den Bosch ressorteerende forten: St. Anthonie, Isabel en Orthen; verder Crevecoeur, het werk aan de Blauwe Sluis en het fort St. Andries. Zelfs het uitbaggeren der grachten, op vele punten zóó ondiep dat men ei doorheen kon kuieren, behoorde tot de oorlogswerkzaamheden !

Maar wat te maken van het uitgestrekte fort Crevecoeur, gedomineerd door den hoogen spoordijk der br ug bij Hedel; van het werkman de Blauwe Sluis, dat meer deed denken aan een kasteel uit den riddertijd; met zijn hoogen, geheel onbeschermden toren, onbeholpen boven het aardwerk zich verheffend, evenals die aan de samenkomst van Maas en Waal. Eigenlijk was en bleef het kinderspel.

En wat kostbare tijd is er verloren gegaan, voordat er iets kon of mocht worden gedaan; voordat men 't er over eens was, w a t er zou worden vei licht!

Een paar curieuze voorbeelden.

Ter verzekering van stormvrijheid stelt men palissaden op de toegangen en langs de bermen der werken; worden die palissaden loodrecht in den grond gesteld, dan vormen zij eene palissadeering; geeft men ei een hellenden stand naar buiten aan, dan mogen zij op den naam fraiseering bogen.

Nu was in eerste instantie bepaald, dat er palissadeeringen zouden gesteld worden en volijverig was men daarmee aangevangen; maar toen men een goed eind gevorderd was, kwam er eene hoogere autoriteit, die

Sluiten