Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen voorzorgen, in geenen deele overbodig, aan het doel beantwoord hebben.

Nadat de schade was opgenomen en hersteld, werden de operatiën voortgezet. Toegang tot de werken was aan een ieder, die niet behoorde tot aanvallende of verdedigende partij, ontzegd.

\ erklaarbaar is het, dat die eigenaardige strijd algemeen de belangstelling gaande maakte. Men had wel gehoord en gelezen van een ondergrondschen oorlog; doch wat de uitwerking van een mijn was, kon het meerendeel bezwaarlijk zich voorstellen.

's Middags aan tafel had men het er druk over; de meest gewaagde verzinsels werden verspreid om elkaar op t dwaalspoor te brengen, weddenschappen aangegaan wie de winnende partij zoude zijn, en zoo verdeelde het kamp van lieverlede zich in twee vijandelijke kampen; zonder dat, zooals in het verslag vermeld werd, „een zeer heilzame wedijver ontaardde in vijandige stemming".

Allerlei glossen werden intusschen gemaakt; ook technische gesprekken gevoerd, die soms tot scherpe woordenwisseling aanleiding gaven en de dusgenaamde „vertrouwde", die de wederzijdsche bewegingen op den voet volgde, boekte en in teekening bracht, verkneuterde zich niet weinig wanneer hem bleek, hoe dikwerf men den bal missloeg.

Evenals een arts met allerlei gevaarlijke ziekten, geraakt een officier der genietroepen vertrouwd met kruit, lithofracteur en dynamiet. We hadden eens een officier van speciale diensten, die deze artikelen gewoonweg met zich ronddroeg en voor zijne naaste omgeving

Sluiten