Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In welke kamer wenscht u de operatie te verrichten ?" Het antwoord, dat hij nu moest geven zou het meeste pijn doen, dat gevoelde de dokter.

„Het is een hoogst moeielijke operatie, Mevrouw," zeide hij beslist; „ik kan haar niet hier in huis verrichten; ik stel u voor: Mijnheer van middag naar het St. Joseph-gasthuis te laten brengen. Daar is alles op

dergelijke operaties ingericht."

Haar man uit huis brengen? Haar braven, goeden Frits aan vreemde handen toevertrouwen? Dat wilde ze niet, dat zou hij ook niet willen! Dit alles las de dokter in die angstige groote oogen, die hem aankeken met haat bijna. Vastberaden schudde zij het hoofd.

„Mevrouw," begon de geneesheer weer, met vaste stem, zeker goed te doen, „ik moet u er op wijzen, dat Mijnheer de gegrondheid van mijn voorstel heeft ingezien. U zult het hem wel niet zwaar willen maken, niet waar? Mijnheer zei mij juist, dat u in ernstige omstandigheden zoo degelijk en flink waart!" vleide de dokter.

„Als mijn man het goed vindt, dan heb ik er ook niets tegen," antwoordde ze toonloos.

„Juist Mevrouw!" vervolgde de esculaap. „Mag ik u dan verder de noodige maatregelen mededeelen? Van middag om drie uur moet de patiënt in de ziekeninrichting aanwezig zijn; hij mag niets meer eten en zoo weinig mogelijk drinken; om kwart over drieën zal ik met mijn collega Vermeer tot de operatie overgaan.

Haar oogen hadden zich met tranen gevuld nu ze over de operatie hoorde praten als zoo nabij. Ze zag in hare verbeelding hem al dat ;sombere gebouw binnen-

Sluiten