Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden gezeten. Lanterfantende toko-mandoors, die zich te goed deden bij een portatieve gaarkeuken; afgebeulde Javaansche hitjes voor gehavende dos-a-dos gespannen, schurftige en vagebondeerende straatjakhalzen, rammelende klontongs') met achter zich den madureeschen koelie, de zware pakken aan den zw.ependen draagstok, marktvrouwen in nauwsluitende indigoblauwe baadjes, onaesthetisch afstekende bij een bruinen hals; piepende ossenwagens, krijtende Javaansche kinderen, hier en daar een m a 1 e n g e r die in een ledige beschuitkist een uütje knapte en een atmosfeer vervuld van de vreemde geuren uit openstaande pakhuizen, van opdwarrelend stof en blakerende hitte, vooral hitte!

Nu, daarvoor waren we immers in de Oost!

En tegenover deze onverkwikkelijke werkelijkheid stond dat verlokkend visioen! . ..

't Geen koeler lucht en zuiverder atmosfeer beteekende, natuurschoon volop, snelstroomend water, altijd groene velden, indrukwekkende berglandschappen, 't schilderachtig volksleven van den Javaan c h e z lui — geen wonder dat ik top! zei.

„Bylo! dat's dingtaal, vriend Sillemans, en waarheen zal de reis gaan?"

„Ik heb eene uitnoodiging van den heer de Harde, was 't antwoord, „om de Paaschdagen op zijn land te komen doorbrengen, met de opdracht een derde, een vierde persoon zelfs mee te brengen. Hij is administrateur van het koffieland Teloredjo, dat ergens op den Semeroe moet liggen en dat een consignatie-contract

i) Chineesche marskramer.

Sluiten