Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op, mijn Ziel!

Ach, hoe dikwijls stond ik niet Bij het heimlijk morgenfluistren,

Naar uw alverblijdsnd lied In de stilte, stil te luistren!

Wat al hebt gij in den nacht, Zoete leeuw'rik, niet geleden!

Wat al hebt gij niet gewacht Niet gebibberd en gebeden!

Stijg nu maar den hemel in, Naar de zuivre, naar de zonne!

Maal en meld haar uwe min, Zing uw weslde, zing uw wonne!

Sluiten