Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit zijn uitgebreide collectie bibelots, curiosa, prenten, oude couranten en andere gegevens, met betrekking tot Schiedam's historie, heeft hij mij, met zijn bekende welwillendheid, alles in bruikleen afgestaan, wat ik voor de samenstelling van dit eerste deel noodig oordeelde.

En thans kom ik tot het tweede, en (mogelijk) volgende deelen. Van harte hoop ik, bij de samenstelling daarvan, ook die algemeene belangstelling te mogen ondervinden, welke bij de bewerking van dit eerste, zoo ruimschoots mijn deel was.

Mijnerzijds zal ik, met de groote liefde die ik het Oude Schiedam toedraag, een werk trachten samen te stellen, dat het groote verleden onzer oude veste waardig zal zijn, maar daarbij reken ik en meen ik te mogen rekenen, op de onverdeelde sympathie en medewerking van allen, die iets gevoelen voor de geschiedenis der oude, eerbare koopmansstad Schiedam.

H. A. M. ROELANTS Jr.

Schiedam, April 1900.

Sluiten