Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Augustus 1867, gehuwd aldaar den ien October 1896 met Folkertinus Nicolaas Sickenga (30), Bankier te Dordrecht, Lid van den Gemeenteraad aldaar (zoon vanjacob Sickenga en van Aaltje Hoekstra, weduwnaar van Jonkvrouwe Anna Roëll, eerder weduwnaar van Dina Schuiten), geboren te Wolvega den 2jen December 1840.

6. Simon Knappert, O. I. Ambtenaar, geboren te Schiedam den 3oen Juli 1869, gehuwd te Menado den 5en Mei 1897 met Marie Knoop, geboren te 's Gravenhage den 13en Mei 1864.

Uit hun huwelijk werd een kind geboren.

A. Adriaan Knappert, geboren te Menado den 7en Mei 1898.

7. Mari Knappert, O. I. Ambtenaar, geboren te Schiedam den 1 ien Maart 1871, gehuwd te Palembang den 27enJuli 1896 met Mary Anne Henriette de Vries (dochter van Jan Pieter de Vries en van Anna Alida Loman), geboren te Batavia den 25en Augustus 1873.

8. Herman Christiaan Knappert, Industrieel te Cheribon,geboren te Schiedam den 15enApril 1873, gehuwd bij volmacht te Amsterdam

Sluiten