Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Jacoba Catharina van der Heim, geboren te Rotterdam den 9en Mei 1758, overleden aldaar den 9en Juni 1763.

7. Johanna van der Heim, geboren te Rotterdam den 6en Maart 1760, ongehuwd overleden te 's Gravenhage den i2en April 1809.

8. Jonkheer Mr. Gerlach Johan Herbert van der Heim, die volgt VIter.

9. Hendrica Franqoise Susanna Margarita van der Heim, geboren te Rotterdam den 9en April 1765 en den ien December van hetzelfde jaar aldaar overleden.

VI*. Jhr. Mr. PAULUS VAN DER HEIM, Tweede Secretaris van het Collegie ter Admiraliteit op de Maze tot 1795, Minister van Marine en Koloniën 1806, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1814, Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, Grootkruis der orde van de Unie, verheven tot den Nederlandschen adelstand bij diploma van 16 September 1815, toegelaten in de Ridderschap van Zuid-Holland

•) Met toestemming van den auteur nemen wij het hierna volgende over uit J. C. van der Muelen »De Nederlandsche Adel" (uitgave van C. van Doorn & Zn., 's Gravenhage 1879).

Sluiten