Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HODENPIJL, HODENPIJL, GIJSBERTI HODENPIJL.

INLEIDING.

Het geslacht van Hodenpijl is volgens sommige schrijvers afkomstig uit het huis van »Avennes", terwijl weder anderen onderstellen, dat het uit dat van » Heemstede" stamt.

Volgens een oude acte in het bezit van de familie Bredius te Utrecht en waarvan de aanvang luidt als hieronder volgt, meenen wij echter te moeten aannemen, dat de theorie van eerstgenoemden juist is, en dat het oude Hollandsche geslacht van Hodenpijl stamt uit dat van »Avennes."

»Marguerite, erfgravinne van henegou, van holland, zeeland, vriesland, huysvrou van Keysser Lodowic.

Lodowic van Godes genaden Keyser a 1315 regneerden 32 iaren Coninck der Romeinen van duytsland en hertoch van

Sluiten