Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beyeren Palsgrave bij Rijn en trouden d'erfgravinne van henegou, van holland, enz.

heer Wilhelm van Beyeren, van holland, van henegou en vrijheer der stede ende lande van Scaghen en als gehuwd met vrou JOHANNA VAN AVENNES, dochter des heeren van Hodenpijl en van vrou Elisabeth Baronesse van Haamstede."

Ook Van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel V, pag. 626 en 627, meent de afstamming van Avennes te moeten aannemen, hij zegt:

»(de Hodenpijls) die, ten tijde van Graaf Willem III, herwaarts uit Henegouwen overgekomen zijn, en van Avennes afkomstig waren."

Wagenaar, in zijn »Vaderlandsche Historie", Deel III, pag. 326, deelt omtrent »Hodenpijl" o. m. het volgende mede:

»Volgens overlevering zou in het jaar 1009 Klyske Roere of Klaas Roere nabij Schipluyden van een Edelman Jan Geerlofsz. een huizing gekocht hebben, welke vroeger tot kapel of kleine tempel had gediend en »den Pijl" werd geheeten naar de pijlen

Sluiten