Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. ARENT of ARIËN ALDERTSZN HODENPIJL, geboren te Schiedam in 1519 en aldaar begraven den 27en Maart 1582. Hij huwde Maritje Jacobsdr (16).

Zij hadden, volgens een, in het familie-archief berustend, handschrift, de navolgende zeven kinderen:

1. Jacob Ariëns Hodenpijl, die volgt XII.

2. Aal Ariëns Hodenpijl. Zij komt ook voor als Alijd en werd geboren te Schiedam. Zij huwde Jan van Klepenberch (17) (zoon van Arnold van Klepenberch en van Anna van Kwakelborgh).

Uit hun huwelijk was o. a. één zoon Arnold.

3. Cornelis Ariëns van Hodenpijl. Hij overleed te Delft den i4en October 1594 en was gehuwd met Aaltje Dirksdr Verburgii (18) (dochter van Dirk Janszn Verburgh en van Maritje van Dijck). Zij is overleden te Delft den 3en Mei 1596.

Zij hadden de navolgende vier kinderen :

A. Aaltje van Hodenpijl (19), geboren te Delft den i4en Mei 1570, overleden te 's Gravenhage den ióeQ Juli 1623, begraven

Sluiten