Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verslaan en daardoor 's Prinsen leven te redden. Hij overleed, vermoedelijk ongehuwd, den 2 7en September 1610.

D. Maria van Hodenpijl huwt Frans Adriaanszn van Leeuwen, uit welk huwelijk zeven kinderen waren.

4. Anthoni van Hodenpijl. Hij huwde Jannetje Jacobsdr.

Uit hun huwelijk was o. a. één zoon.

A. Nicolaas Antoniszn van Hodenpijl, Veertigraad en Schepen van de stad Delft, Kerkmeester, Havenmeester en Rentmeester van Delfshaven, nalatende een zoon Gerrit, die 18 Mei 1612 te Zierikzee als poorter werd ingeschreven.

5. Gerrit Ariëns Hodenpijl huwde Meynske Tijs.

Zij hadden o. a. één zoon.

Adriaan Gerrits Hodenpijl.

6. Jannetje Arijensdr Hodenpijl.

7. Grietje Aryensdr Hodenpijl.

XII. JACOB ARIËNS HODENPIJL (23), geboren in 1551 en te Schiedam overleden den 2en September 1645, waar hij den 8en September 1645 begraven werd. Hij huwde twee maal, i°. Geert-

Sluiten