Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luitenant ter Zee, daarna Raad en Burgemeester van Schiedam, Deken van het St. Anthonijs gilde en Raad in het College ter Admiraliteyt op de Maas te Rotterdam, geboren te Schiedam den 4en November 1677, begraven aldaar den 23en Augustus 1749. Hij huwde te Schiedam den 3 ien Januari 1703 met Dina Waalen (34) (dochter van Lambert Waaien, Baljuw van Middelharnis en van Maria Pool), geboren te Rozendaal den 3en November 1680.

Uit hun huwelijk waren de navolgende zes kinderen:

1. Jan Hodenpijl, geboren te Schiedam den 9en Februari 1704 en aldaar den 24en Februari daaraanvolgende overleden.

2. Jan Hodenpijl*), geboren te Schiedam den ioen Mei 1706 en ongehuwd overleden te Wezel den en November 1731.

3. Hester Hodenpijl, die volgt XVII.

4. Maria Hodenpijl, geboren te Schiedam den i3en December 1709 en kort daarop overleden.

5. Maria Hodenpijl, geboren te Schiedam den 23en October 1711, begraven aldaar

•) Met deze Jan of Johannes is het geslacht Hodenpijl vermoedelijk in de mannelijke lijn uitgestorven. (Zie Inleiding).

Sluiten