Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raad der stad Delft en diens vrouw Catharina Cornelia van Kinschot. Het huwelijk werd in huis voltrokken.

Het geslacht Gijsberti, Gijsbrechts of Gijsberts schijnt uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig te zijn, doch hoewel er een genealogie, beginnende met het jaar 1368 en eindigende met Gijsbert Jacobs Gijsberti, geboren te 's Gravenhage den ien October 1706, van die familie bestaat, zoo is het ons toch niet mogen gelukken een aansluiting te vinden tusschen de twee takken van Noord- en Zuid-Nederland.

Volgens een familie-overlevering heeft één der Gijsberti's vóór of tijdens de Spaansche Furie in 1576 naar Noord-Nederland de wijk genomen en zich te Amersfoort gevestigd onder den naam van

I. HERMAN GERRITS GIJSBERTS, geboren ongeveer 1563, gestorven vóór 1621, nalatende één zoon, die volgt II.

II. GHIJSBERT HERMANSZN, Koopman, gedoopt te Amersfoort den i4en Augustus 1597, gehuwd aldaar den 4en September 1621, in de

Sluiten