Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het tweede huwelijk was één zoon Paulus Gijsberts, die volgt V *).

V. PAULUS GIJSBERTS f) (41) (zie pag. 99 en Inleiding), Ontvanger van de Convoyen en Licenten te Lommei, geboren te Amsterdam en aldaar gedoopt in de Westerkerk den ioenJuni

1707. Hij overleed den i2en September 1782 en werd den i4en daaraanvolgende begraven te Veldhoven. Hij huwde te Schiedam den 23en Juli 1727 met Hester Hodenpijl (zie pag. 99 en Inleiding), gedoopt te Schiedam den 11en Juli

1708, overleden te Lommei den i5en Februari 1738.

Uit dit huwelijk sproten vier kinderen. 1. Dina Alida Gijsberti Hodenpijl (42), geboren te Schiedam den ien Februari 1731, overleden te Strijp den i6en Maart 1813, gehuwd te Veldhoven (?) den 2Óen Juni 1753

*) Het geslacht Amsterdam was verwant aan: van Coevenhove, de Bergh, Leeuwenhoek, Donker, van Berk, van der Sleyden, van der Meer, van Raasfeld, de Ruyter, de Jonge, enz.

f) In het Begrafenis-register te Veldhoven wordt hij genoemd Paulus Gijsbertie, doch de naam Gijsberts komt ook nog voor in geschriften der familie uit het begin van deze (19e) eeuw.

Sluiten