Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. Jan Christoffel Gijsberti Hodenpijl, geboren te Schiedam den 28en October 1800, ongehuwd op jeugdigen leeftijd overleden. Garde d'honneur van Napoleon.

F. Jeannetta Ernetta Augustina Gijsberti Hodenpijl, geboren te Schiedam den 2 2en Januari 1803, is jong overleden.

G. Jan Gijsberti Hodenpijl, Officier van gezondheid en na den militairen dienst verlaten te hebben, genees-, heel- en verloskundige achtereenvolgens te Baambrugge, Hillegom, Woudenberg en Nieuw-Leusen, geboren te Schiedam den 2en Mei 1805, overleden te Nieuw-Leusen (Overijssel) den nen Maart 1875. Hij huwde te Veenhuizen (gemeente Norg in Drenthe) met Clasina Nyenbandung (dochter van Lambertus Nyenbandung en van SaraFledderus), geboren te Smilde den 7en October 1819.

Uit hun huwelijk waren de navolgende tien kinderen.

a. Lambertus Paulus Gijsberti Hodenpijl, Inspecteur van den Geneeskundigen dienst bij de Koninklijke Nederlandsche Marine met den rang van Schout bij-Nacht, Arts. Versierd met de Atjeh-medaille en

Sluiten