Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Jan Gijsbertï Hodenpijl, Medicinae Doctor, geboren te Schiedam den ioen Januari 1776, overleden aldaar den 9en November 1804, gehuwd te Delft den i6en November 1800 met Jonkvrouw Sara Anna Bernardina van Heemskerck (dochter van Jan Anthony van Heemskerck, Oud-Raad der stad Delft en van Catharina Margaretha Flament) (48), geboren te Delft den i8en Maart 1777, overleden te den

27en Juni 1839.

Uit hun huwelijk waren twee kinderen :

A. Anthony Gijsbertï Hodenpijl, Notaris te Rotterdam, geboren te Schiedam den i8en September 1801, overleden te Rotterdam den 8en Juni 1848, gehuwd op den huize >Asplanink" te Schellen (bij Windesheim) den 28en April 1837 met Jonkvrouwe johanna engelbarta Gerharda Lijcklama a Nyeholt (dochter van den Generaal Albertus Lijcklama a Nyeholt en van Alberta Alida Dwars), geboren te den i3en Januari 1811,

overleden te Rotterdam den 8en Maart 1840.

Sluiten