Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Huize Vlietenburg bij Voorburg den 27en Januari 1845. Hij huwde voor de eerste maal (ondertrouwd te Rijswijk den uen Augustus 1808) gehuwd aldaar den 29™ Augustus met Clara Maria Viruly (dochter van Jan Dionys Viruly en van Helena Hendrina Beumer), geboren te

den 29en October 1791 overleden te den i5en Juli 1812. Hij huwde ten tweede male te 's Gravenhage den 23en October 1840 met Emma Viruly (zuster van Clara Maria voornoemd, weduwe van Adrianus van de Wateringh), geboren te Rijswijk den ijeD Juni 1798, overleden te 's Gravenhage den 12en December 1869.

Uit het eerste huwelijk waren twee kinderen, die volgen. Het tweede huwelijk was kinderloos.

A. Anthony Gijsberti Hodenpijl (51), Doctor in de Letteren en in de Rechten, geboren te Schiedam den 2en December 1811, overleden te Leiden den 23en Juni 1854, gehuwd te Baambrugge den i7enMei 1839 met Helena Hendrika Jansen (dochter van Jan Jansen en van Johanna Christina

Sluiten