Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenaar bij de Cultures, geboren te Rotterdam den 2 3en April 1816, overleden den 25en April 1844, aan boord van het schip »Gerardus Jacobus" in de nabijheid van St. Helena. Hij werd te Schiedam begraven. Hij huwde te Batavia den 23en December 1840 met Adriana Antonia Emilia Sibilla Hoogeveen*) (dochter van HendrikJohannes Hoogeveen, Lid van den Raad van Indië en van Maria Johanna van Zeijll), geboren te Batavia den 24en Augustus 1821, overleden te Bonn den 2Óen Juli 1869.

Uit hun huwelijk waren twee dochters.

A. Maria Henriette Gijsberti Hodenpijl, geboren te Batavia den i6en Maart 1842, gehuwd te Rijswijk den 20eQ Juli 1864 met Willem Bernardus Cornelis de Bas, Civiel Ingenieur (zoon van Willem Jacobus de Bas en van Johanna Maria Kohier), geboren te 's Gravenhage den 9en Mei 1839.

Uit hun huwelijk waren zeven kinderen.

B. Adriana Catharina Gijsberti Hoden-

•) Zij hertrouwde den ióen December 1848 met Marinus Johannes Kohier.

Sluiten