Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitein der Infanterie in Nederlandsch-Indië, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Soerabaya den 2 2en Juni 1812, overleden aldaar den i2en Februari 1888. Hij huwde voor de eerste maal te Soerabaya den i5en Juni 1841 met Wilhelmina Elisabeth Damwijk, (dochter van Johannes Willem Damwijk en Maria Frederika van Santen), geboren te Soerabaya den 28en October 1813, overleden te Gombouq den i7en April 1850.

Hij hertrouwde te Soerabaya den i5en October 1851 met Maria Geertruida Damwijk, (zuster van Wilhelmina Elisabeth voornoemd), geboren te Soerabaya den i3en Juli 1826, overleden aldaar den ien April 1898.

Uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren en uit het tweede ook drie:

1. Louis Constantijn Pielat (14), Controleur B.B. geboren te Soerabaya den 5en Februari 1842, overleden aldaar den 30™ October 1871.

2. Johanna Maria Pielat, geboren te Samarang den i5enJuni 1844. Gehuwd voor de eerste maal te Soerabaya den i2en September 1874 met Alexander Constantin Nicolaas Leers, (zoon van Godefridus Leers en

Sluiten