Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. SIMON PIETERSZN. LOOPUYT (i). Hij werd te Schiedam begraven den i6en Augustus 1719 en huwde driemaal.

Voor de eerste maal teSchiedam den9enJuni 1691 met Annetgie Bancke (dochter van Gerrit Bancke en van Dieuwertje Gerrits), gedoopt te Schiedam den nen September 1672 en aldaar begraven den i4en April 1696.

Hij hertrouwde te Schiedam (ondertrouwd) den i5en Juni 1698 met Catharina den Draak (2) (dochter van Harmen Gerritz den Draak en van ), gedoopt te Schiedam den 6eQ Augustus 1673 en begraven aldaar den i3en October 1700.

Hij huwde ten derde male mede te Schiedam den ien Februari 1708 met Maria Braams (dochter van Jan Jansz. Braams en van

), gedoopt te Schiedam den 2 7en October 1673, overleden aldaar den 27en November 1721.

Uit het eerste huwelijk waren twee, uit het tweede huwelijk ook twee en uit het derde huwelijk drie kinderen, die allen volgen.

1. Adriaan Loopuyt, gedoopt te Schiedam den 8en September 1694, en den 6en October d.a.v. overleden.

2. Aaltje Loopuyt, gedoopt te Schiedam den

Sluiten