Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROELANTS.

Wapen. In blauw drie gouden gebladerde korenaren staande op een gouden grond. Helmteeken: een wereldbol in natuurlijke kleur, omgord van goud. Dekkleeden: blauw en goud.

Van het geslacht »Roelants", dat van Zuid Nederlandschen oorsprong is, waren reeds omstreeks 1550 leden gevestigd te Breda, die aldaar belangrijke regeerings-betrekkingen bekleedden *). Van Goor in zijn »Geschiedenis van Breda", geeft in zijn lijst van «Burgemees-

*) De omstreeks 1520—1570 te Breda wonende familie, stamt zeer waarschijnlijk uit een der Zuid-Nederlandsche geslachten «Roelants de Wijneghem", Roelants de Langenberghe", «Roelants de Hamere" of «Roelants de Zélandre", en kan alleen een uiterst nauwkeurig onderzoek in de archieven, thans te Antwerpen en Brussel berustende, hierover licht verschaffen. In het archief te Breda is het tot heden niet gelukt een aansluiting met een der genoemde geslachten te vinden, maar is het niet twijfelachtig, dat na een minitieus, mogelijk langdurig onderzoek het verband tusschen een dezer familiën met het Noord-Nederlandsche zal bewezen kunnen worden.

Sluiten