Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teren en Schepenen", o. a. Mr. Godert Roelants als schepen in de jaren 1578 en 1579, 1583, 1584 tot 1588; terwijl hij in 1580 «Weesmeester" en in 1583 »Tienraad" was. In het poorterboek vindt men dat »Dirk Jacobs" den i5en Maart 1583 den eed heeft gedaan bey de Burgemeesters Roelants *) en van der Mijl.

Genoemde Mr. Godert Roelants was vermoedelijk de vader van:

I. GALERUS ROELANTS, die huwde met Elisabeth van Arendonck, uit welk huwelijk was een dochter, en waarschijnlijk twee zoons: 1. Maria Roelants, gedoopt te Breda den 7en Februari 1612, gehuwd te Swaluwe, den 9en Augustus 1642, met Johannes van Rijckevorsel (i) (zoon van Wouter van Rijckevorsel en van Marycken Zibs), geboren te Breda, den 5en April 1589. Hij is Roomsch Katholiek gedoopt, doch later tot de Hervormde Kerk overgegaan.

*) Met dezen Burgemeester »Roelants" zal bovengenoemden Mr. Godert Roelants bedoeld worden. Hij komt niet als zoodanig voor bij »van Goor", maar kan, als een der oudste schepenen in 1583 zeer goed het Burgemeestersambt tijdelijk hebben waargenomen.

Sluiten