Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Martha Emma Roelants, geboren te Arnhem den I3en Juli 1890.

I. Marie Anne Gérard Roelants, geboren te Arnhem den 30en October 1891.

VUis. JOHANNES ROELANTS, Koopman en Fabrikant te Schiedam, Lid van den Gemeenteraad en Kerkmeester der Ned. Herv. Kerk aldaar, gedoopt te Breda den 20en December 1772, overleden te Gouda den 27en Juni i835' gehuwd te Schiedam den 5en Juli 1795 met Johanna Jacoba van der Heim, (dochter van Mr. Hendrik van der Heim, Heer van Baarland, Bakendorp en Oudelande, Raad en Schepen van Schiedam, Regent van het Weeshuis der Hervormden aldaar, Hoogheemraad van Schieland en Ontvanger der Convoyen en Licenten te Schiedam, en van Wilhelmina Elisabeth van Kerchem), geboren te Schiedam den 7en October 1775, overleden te Rotterdam den 20en Maart *857-

Uit hun huwelijk waren de navolgende negen kinderen:

1. Hendrik Willem Roelants, Cargadoor en Reeder te Schiedam, Lid van den Gemeenteraad en Luitenant Kolonel-Komman-

14

Sluiten