Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i74i 'pet Anna van Mastrigt (dochter van Hendrik van Mastrigt en van Maria de Vestel), gedoopt te Tiel den 9en September 1708. Hij huwde ten tweeden male te Tiel den 8en Mei 1746 met Sarah Soet, gedoopt den ioen September 1713, begraven den 7«> Juli 1774.

Uit het tweede huwelijk was o. a. één zoon:

Herman van Doesburgh, koopman te Tiel, geboren aldaar den 28en Januari 1753, overleden te Zalt-Bommel den 3ien Augustus 1792. Hij huwde te Wamel den 25e" Mei 1774 met Jonkvrouw Maria Brandts (dochter van Everardus Brandts en van Aleida van Soest), geboren te Wamel den 24^ Juni 1748, overleden te Tiel den 4«n Augustus 1785.

Uit hun huwelijk was o. a. één zoon:

Jacobus van Doesburgh, Predikant te Herwaarden en te Wijk-bij-Duurstede, geboren te Tiel den 3ien Augustus 1776, overleden te Wijk-bij-Duurstede den 27611 Maart 1842. Hij huwde te Rhenen den 24e" Augustus 1799 met Hendrina Gerardina van den Bergh (dochter van Gerrit Roelof van den Bergh en van Margrieta Buddingh), geboren te Rhenen den 24en Augustus 1777, overleden te Zetten den 3oen juli 1864.

Bovengenoemde Jacobus van Doesburgh en Gerardina van den Bergh waren de ouders van Gerrit Roelof Diderik van Doesburgh, die huwde met Maria Jacoba Knappert. (Zie Genealogie).

De in de Navorscher XXXVIII N°. 11, pag. 663, voorkomende bijdrage betreffende het geslacht van Doesburgh, hebben wij hierboven zooveel als in ons vermogen was aangevuld en verbeterd.

Enkele leden van het geslacht van Doesburgh voerden als wapen een merkteeken, waarvan wij hieronder een afbeelding geven. Weder anderen voerden het merkteeken alléén en lieten de sterren weg.

In blauw een zilveren huismerk, vergezeld van vier sterren (1, 2 en 1) van hetzelfde metaal.

Merkteeken Van Doesburgh.

Sluiten