Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam den 2gen October 1784, overleden aldaar den 7en Mei 1842. Hij huwde te Schiedam den 22en Juli 1803 met Maria Christina Loncq (dochter van Gozewijn Jan Loncq en van Helena Catharina Froon), geboren te Leiden den , overleden

te Schiedam den 2ien Februari 1840.

Zij was kleindochter van Bartholomeus van Pelt, Kerkmeester der Ned. Herv. Kerk te Schiedam, gedoopt te Schiedam den 8en Juni 1736, overleden aldaar den i7en October 1809. Gehuwd te Schiedam den 3°e" Januari 1778 met Anna Soek (dochter van Arnoldus Soek en van Catrina van den Elaart), gedoopt te Schiedam den 5en October 1740, overleden aldaar den 6en Juni 1821.

Zij was achter-kleindochter van Abraham van Pelt, gedoopt te Schiedam den 2oen October 1688, overleden aldaar den ioen September 1746 en van diens tweede vrouw Maartje Metselaer (dochter van Jan Joppe Metselaer en van Catharina van der Mij), waarmede hij huwde te Schiedam den 2oen December 1730. Zij is gedoopt te Schiedam den 3oen September 1690 en overleed aldaar den

2) yiil:l;ij0i:;l!|j|||IMI[llllllllllllillllllll Het wapen van dit oude

geslacht is als volgt: Doorsneden : 1 in rood drie gouden korenaren naast elkaar, 2 in zilver een groene korenschoof, met een roode dwarsbalk overde doorsnede.

Op enkele oude afbeeldingen van dit wapen, komt ook een wapenspreuk voor.

In het bezit van den Heer C. M. C. Obreen te Rotterdam bevindt zirh ppn nf-

Loncq. beelding van het wapen

, , ,r , ' Loncq op gebrand glas, met

onderschrift de wapenspreuk »Espoir confoirte", waaronder Hendrick Loncq 1593. Dit wapen wijkt echter eenigszins af van het hierboven omschrevene, daar de roode dwarsbalk over de doorsnede er niet op voorkomt en de koornschoof niet groen, maar in natuurkleur is. Met dezen Hendrik Loncq wordt waarschijnlijk de bekende onder-Admiraal van Piet Hein bedoeld.

Hij werd geboren te Amsterdam, volgens anderen te Rozendaal in 1568. In 1604 huwde hij met Grietje Lenaerts en nam in 1624 deel als Luitenant-Admiraal aan den tocht naar Algiers onder den admiraal Haultain.

Sluiten