Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij droeg zeer veel bij tot het veroveren der zilvervloot onder Admiraal Piet Hein, waarvoor hij een gouden keten ter waarde van 600 gulden ontving. Als Admiraal eener vloot van 64 schepen veroverde hij Olinde en Fernambuque.

Verg. Van der Aa, Biogr. Woordenboek 4e Ed., Deel VIII (pag. 181).

(24) Alvorens in den militairen dienst te gaan, schijnt hij te Leiden in de Medicijnen gestudeerd te hebben, althans wij vinden hem in het Alb. Stud. Acad. Lugd. Bat. pag. 1143 ingeschreven als volgt:

9 Sept. 1783. Jacob Knappert ex-pago Rockange 18 M.

(25) Hij werd den 27en October 1814 op 17-jarigen leeftijd als Med. Student aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven, alwaar hij ook tot Med. Doctor promoveerde.

Hij vestigde zich als geneesheer te Schiedam, doch oefende de practijk niet lang uit, maar begaf zich in den handel en werd deelgenoot van de toenmaals groote Reedersfirma de Groot, Roelants & Co.

Hij bekleedde te Schiedam verschillende eereambten, als: Lid van den Gemeenteraad, Voorzitter van de Kamer van Koophandel, Kerkmeester van de Hervormde kerk, Regent van het St. Jacobsgasthuis en van de Hofjes van Belois, Curator van de Latijnsche School, Lid van de plaatselijke Schoolcommissie, enz.

Na het bezoek door Z. M. Koning Willem II in 1846 aan Schiedam gebracht, werd hij 111 zijn kwaliteit van Voorzitter van de Kamer van Koophandel benoemd tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

(26) Den ien November 1814 werd hij op 18-jarigen leeftijd als Med. Student aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven. Hij promoveerde aldaar tot Med. Doctor.

(23)

Het wapen van dit geslacht is: In rood een zilveren duif. Helmteeken: een zilveren ster tusschen een roode vlucht. Dekkleeden: rood en zilver.

Spoor.

Sluiten