Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 2.

Fig. 3-

van hem nog bestaand zegel.

De descendenten van Aldert van Hodenpijl en Rosa Sootgens namen het volgende wapen aan: Gedeeld in drieën: i Hodenpijl, 2 Heemstede, 3 in zilver twee zwemmende blauwe visschen boven elkaar geplaatst (fig. 3). Zie hierover ook aant. «Sootgens" (sub. 14).

Cornelis Ariens van Hodenpijl, die den i4en October 1594 te Delft overleed, voerde als wapen:

In goud drie roode papegaaien (fig. 4), terwijl Jan Aldertsz. Hodenpijl, Burgemeester van Schiedam, geboren aldaar den 17^11 Augustus 1616, voerde:

Gedeeld: 1 in blauw zeven zilveren merletten, geplaatst 2, 2, 2 en 1; 2 in goud twee zwemmende blauwe visschen, boven elkaar geplaatst (fig. 5).

Nog vinden wij in oude familiepapieren in het bezit van een der leden van het geslacht Gijsberti Hodenpijl vermeldt, dat Aldert Hodenpijl, die in 1659 huwde met Judith de Roy, zegelde met het navolgende wapen:

In groen drie loopende zilveren windhonden, de onderste een brood van zilver in den bek houdende (zie fig. 6).

Fig. 4.

Fig. 5-

Sluiten