Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(25) In de Registers van ondertrouw te Schiedam is hij ingeschreven als volgt:

Allert Tacobsz., jonckgesel van Schyedam, geadsisteert met JacoD Arentsz., zijn vader en de Neeltje Jacobsdr., jongedr van Delft, geassisteert met Lijsbeth Jansdr. haer bekende.

(26) In de Registers van ondertrouw te Schiedam vindt men vermeld op den 7en Mei 1638:

•Adriaan Aldersz Hodenpijl, jongman, geadsisteert met Hans van der Burch, zijn schoonvader en Neeltje Jacobs sijn moeder en Jannetje Jans de Bruyckers, weduwe, beiden van Schiedam, geadsisteert met Lijsbet Engels, haar moeder."

En in het Kerkelijk trouwboek op 31 Mei 1638: •Adriaen Aldertsz Hodenpijl, J. M., met Jannetje Jansdr de Bruyckers, wede."

Hij huwde 20. den 6en Augustus 1656 te Schiedam met Cornelia Vlasvat, wede van Amsterdam.

Het wapen der familie »Vlasvat" is als volgt:

Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw een vat in natuurlijke kleur gevuld met wit vlas, 2 en 3 in blauw een springend hert van zilver.

Tobias Vlasvat was van 1677—1684 Fiskaal aan Kaap de Goede Hoop (Valentijn V, blz. 4id.)

Jeremias Oxfort, Advocaat te Amsterdam (ob. 1684) trouwt tóvS Maria Vlasvat.

Vlasvat. Adriaan Vlasvat was 26

Januari 1773, Luitenant der Amsterdamsche Schutterij in Wijk XV.

Cornelia Vlasvat, eerder weduwe van Frans Pieters Lamminga ende nu huisvrouw van Adriaen Hodenpijl, verkoop 20 Augustus 1658 aan Geertge Caspars van Enckhuisen voor ƒ 1400 een huis en erve staende aan de zuidzijde van de eerste Haarlemmerdwarsstraat. (Amsterdam, Quytscheldingen, Deel E—E, folio 269.)

(28) Bij hare doop waren getuigen Jan Aldertze Hodenpijl, Neeltje Jacobs en Aeltie Willems. Zij wordt beschreven

Sluiten