Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als »een der schoonste joffers tot Schiedam, maar bij toeval stom en doof geboren."

(29) In de Registers van ondertrouw te Schiedam is hij ingeschreven den 2oen Augustus 1676 als volgt:

>Johannes Hodenpijl, jongman, Capn geboortich van Schiedam, geadt met de Heer Johan Hodenpijl out Burgmr deser stede ende Gecomde van 't Jus Collegie van de Admiraliteit, van wege dese stadt tot Rotterdam sijn oom ende voogt, dewelcke affirmeert dat de vader van den Bruidegom in 't huywel is consenteeren, Ende Hester van Opine, jongedr van Rotterdam, beyde woonende alhier, geadst met Juffr. Elijsabeth van Opine haer moeder."

Zij woonden op den Dam, en hadden ook eene Brouwerij genaamd »De witte Leeuw".

(30)

Het wapen van Oppijnen is: Gevierendeeld: 1 en 4 in rood drie gouden vogels 2, 1 geplaatst, 2 en 3 in zwart een klimmende leeuw van zilver.

Van Oppijnen.

(31)

Het geslacht Blonk voerde: In blauw een zilveren walrus, zwemmende op een groene zee.

Blonk.

Sluiten